Home
ของฝากระนอง กะปิ กุ้ง เม็ดมะม่วง ร้านบางส้านพานิช
ของฝากระนอง กะปิ กุ้ง เม็ดมะม่วง ร้านบางส้านพานิช

:: ร้านบางส้านพานิช ::

กะปิ ระนอง ต้องของร้านบางส้าน ขายมานานกว่า 60 ปี มาแล้ว ด้วยคุณภาพและรสชาติที่คงเดิม

ผู้ก่อตั้งร้าน เป็นชาวจีนไหหลำ่เข้ามาตั้งรกรากเปิดร้านขายของชำ ปัจจุบันยังคงจำหน่ายสินค้าในตัวตลาดบางส้าน จ.ระนอง กว่า 60 ปีแล้ว

“กะปิ” คือ สินค้าที่ลูกค้า และนักท่องเที่ยวกล่าวถึงในเรื่องของคุณภาพ ความอร่อย และทางร้านยังคงความเป็นหนึ่งในเรื่องการรักษาของคุณภาพไว้เช่นเดิม เป็นไปตามเจตนารมย์ของอาก๋ง ที่ให้ลูกหลานผู้สืบทอด คงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ แก่ลูกค้า

 

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Copyright © 2014 ของฝากระนอง กะปิ กุ้ง เม็ดมะม่วง ร้านบางส้านพานิช. All Rights Reserved.